Onkologisk Fysioterapi okt.-nov. 2023

Kurset er for fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom

Sted: Center for Kræft og Sundhed (København)
Dato: 9.-11. okt. og 10.-11. november 2023
Pris: 8000,- for medlemmer af DOPF 8600,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe/te alle fem dage)
Tilmeldingsfrist: 11. september 2023

Onkologisk fysioterapi

Sted: Center for Kræft og Sundhed, København

Dato: 9.-11. oktober og 10.-11. november 2023

Pris: 8000,- kr. for medlemmer af DOPF. 8600,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe/te alle fem dage)

Tilmeld dig kurset:  Kurset er fuldt booket.

Tilmelding er åben fra 17. maj kl. 8 via dette link

Der lukkes for tilmeldinger ved 24 deltagere, efter først-til-mølle-princippet. Herefter er det muligt at komme på venteliste i tilfælde af afbud. Du kommer på ventelisten ved at skrive en mail til DOPF@fysio.dk. HUSK at oplyse kursets navn og dine kontaktoplysninger.

 

Undervisningen på kurset indeholder onkologiske og fysioterapeutiske kerneområder, hvor der tages afsæt i evidensbaseret og videnskabelig viden kombineret med kliniske færdigheder og praktisk udførelse. Kurset består af 5 dage, hvor 3 dage primært er teoretisk undervisning kombineret med gruppearbejde og 2 dage primært er læring via praksis i form af fysisk træning og gruppearbejde suppleret med teori og feedback.

Målet med kurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte:

 • Kendskab til kræft-kontinuum model
 • Viden om kræftsygdom, historisk og biologisk
 • Viden om forekomst, udbredelse og udredning af kræft
 • Viden om diagnostik og opsporing af kræft
 • Viden om medicinske behandlingsprincipper og –metoder samt bivirkninger i forbindelse med kræftsygdom
 • Viden om smerter i forbindelse med kræftsygdom og behandling og smertebehandling (også farmakologisk)
 • Viden om forsøgsregimer
 • Viden om rehabilitering i en dansk kontekst inden for det onkologiske felt inkluderende viden om lovgivning og organisering.
 • Viden om bivirkninger og senfølger, og i forhold til fysioterapeutiske tiltag.
 • Viden om psykologiske aspekter i mødet med den onkologisk patient- i relation til kræft-kontinuum model
 • Viden om International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) og Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) model ramme
 • At kunne udføre en hensigtsmæssig anamnese og undersøgelse af den onkologiske patient i relation til ICF herunder:
  • Kendskab til behandlingernes påvirkning af test samt tolkning af testresultater
  • Relevante tests (funktion, ROM, palpation, inspektion, styrke, osv.)
 • Viden om rationalet for fysisk træning under / efter og med kræft
 • Viden om træningslære relateret til kræft og kræft-kontinuum (herunder bivirkninger, senfølger, knogle metastaser, sikkerhed, skader, osv.)
 • At kunne anvende relevante fysiske tests (RM, kondition, funktion)
 • Kendskab til relative og absolutte kontraindikationer for test og træning (herunder røde flag)
 • Viden om træningsplanlægning og progression
 • At kunne planlægge og gennemføre relevant træning

ECTS: Arbejdsbelastning svarende til ca. 5 point

 • Undervisningstimerne svarer til en arbejdsbelastning på 40 timer
 • Litteraturen er udregnet til en arbejdsbelastning på 80 timer og kan læses enten før, under eller efter kurset samt bruges til opslag. Litteraturlisten sendes som udgangspunkt umiddelbart efter  tilmeldingsfristen.
 • Supervision: 3 timer

Evaluering:

 • I forbindelse med kurset, vil der være en mindre multiple choice samt en skriftlig opgave. Dette for at kunne vise, at den enkelte kursist har opnået læringsmålene samt kan anvende klinisk ræsonnering i egen praksis.
 • Efter de første tre dages undervisning er der en mindre multiple choice opgave som skal færdiggøres i dagene mellem første og anden del af kurset (arbejdsbelastning ca. 2 timer).
 • Efter alle undervisningsdage skal der udarbejdes en skriftlig case opgave i form af en KRIF (arbejdsbelastning ca. 10 timer). Denne skal afleveres ca. 3 uger efter endt kursus, hvorefter der vil blive givet skriftlig feedback til videre refleksion. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for fysioterapi i forbindelse med kræftsygdom.

Undervisere: Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med ressourcer inden for området.

Se mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her