Kursus i Palliativ Fysioterapi oktober 2023

Sted: Hasle Fysioterapi, Aarhus
Dato: 9.-10. okt. + 26.-27. okt. 2023
Tidspunkt: 09:00
Pris: 6.400,- kr. for medlemmer af DOPF.  7.000,- kr. for ikke medlemmer
Tilmeldingsfrist: 11. september 2023

Palliativ Fysioterapi

Sted: Hasle Fysioterapi, Aarhus

Dato: 

Modul 1: 9.-10. okt 2023

Modul 2: 26.-27. okt 2023

Pris: 6.400,- kr. for medlemmer af DOPF.  7.000,- kr. for ikke medlemmer (inkl. frokost og kaffe / te alle 4 dage)

Tilmeldingsfrist: 11. sep. 2023

Tilmeld dig kurset:  Kurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.
Nye datoer forventes i foråret 2024. Nærmere info følger.

Målet med grundkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte i forhold til sen palliativ fase samt terminalfasen:

  • Viden om palliation herunder palliativ rehabilitering 
  • Viden om palliative problemstillinger hos patienter med livstruende sygdom
  • Viden om organisering og relevant lovgivning 
  • Viden om symptomlindring i forhold til fysioterapeutisk indsats i sen palliativ fase og terminalfasen
  • Kunne udføre fysioterapeutiske interventioner i forhold til relevante symptomer, dog ikke holdtræning
  • Kendskab til egne reaktioner i arbejdet med den palliative patient

Arbejdsbelastning:

  • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset. Arbejdsbelastning ca. 60 timer. 
  • Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage.

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

  • Efter alle undervisningsdage skal der udarbejdes en skriftlig caseopgave i form af en KRIF (arbejdsbelastning ca. 10 timer). Denne skal afleveres ca. 3 uger efter endt kursus, hvorefter der vil blive givet skriftlig feedback til videre refleksion. 

Supervision: 5 timers supervision, individuel

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for palliativ fysioterapi.


Undervisere:. Kursusledere/undervisere: Fysioterapeut Karen Thøgersen, specialist i Onkologisk Fysioterapi, AUH, Fysioterapeut Louise Søllingvraa Madsen, Klinik for lindrende behandling Silkeborg. Yderligere fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med kvalificationer inden for området.

 

Se mere om hvordan vi behandler dine oplysninger her